هرتیک روشن طرفدارانش را آزرده خاطر ساخت

هرتیک روشن با ناسزا گفتن جلوی دوربین، طرفدارانش را بسیار رنجانده است. ماجرا از این قرار است که یکی از بازیگران زن فیلمی که هرتیک مشغول بازی در آن است، در حال تعلیم دیدن رقص بوده که هرتیک از جاهایی وارد قضایا می شود و با زن به رقص می پردازد. مردی هم با دوربین مشغول فیلمبرداری از آنهاست.

به گزارش  در این میان هرتیک که گویا خیلی خوشحال بوده، از روز سرخوشی ناسزایی رو به دوربین گفته است. این کلیپ دو دقیقه ای در سایت یوتیوب منتشر شده و طرفدارن هرتیک را عصبانی کرده و آزرده کرده است. انها از این جهت ناراحت هستند که فکر می کنند بازیگران محبوبشان بد دهن است.

/ 0 نظر / 50 بازدید