مدونا از حادثه جان سالم به در برد

مدونا پس از سقوطش از اسب، به زندگی عادی خود بازگشت. او پس از سه روز استراحت در بیمارستان با درد زیادی در قفسه سینه و سر از بیمارستان مرخص شد. با اینکه سخنگوی مدونا معتقد است او لازم بود بیشتر در بیمارستان می ماند تا به طور کاملتری تحت نظر پزشکان باشد، پزشک  مدونا معتقد است کبودی های وی انقدرها وخیم نیست که مانع تمرینات او شود.

به گزارش irasun.com تریسی اندرسون - تعلیم گر مدونا - معتقد است وی ورزشکار قابلی است و با این ضربات جزئی از پا نمی افتد. مدونا تمرینات خود را برای تور تابستانی خود به نام Sticky & Sweet  آغاز کرده است.

/ 0 نظر / 22 بازدید